.......พลอากาศตรี  สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการ
........กิจการพลเรือน กองบิน ๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.... ...ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐