...นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล จำนวน ๘๐ นาย ร่วมกำจัดผักตบชวาและกำจัดพืชน้ำในลำคลองสาธารณะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่ที่ ๑
บ้านสะพานหมาก ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๕๖ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐