......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จ
....... พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
....... โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วม
....... บริจาคโลหิต ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐