..........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็น
......... พระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
......... ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ ครอบครัวข้าราชการ
......... และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ หน้าร้านค้ารวม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐