..........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง เป็นผู้แทน ในพิธี
.......ศาสนามหามงคล ๔ ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
.......ยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยมี ข้าราชการ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม
.......๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐