..........นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕
....... “สมิหลาเกมส์”และ มีข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมในขบวนพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่
....... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐