.......สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์ พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญ
....... และกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศไทย ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยงโดยมอบหมายให้ พลอากาศตรี
....... ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้สุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  โดยมี
....... นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
....... เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐