..........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๕๖
... ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้างฯ, และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากองบิน ๕๖ เมื่อ ๕ กรกฎาคม
....๒๕๖๐