.นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่านมุกและวางพวงมาลัยดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายท่านมุก ประจำปี ๖๐พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านมุก ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐