... .... .... .....นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหาร
...กองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงพ่อ
...อยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐