.. ..นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ให้กับทหารกองประจำการ
. .รุ่น ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐