................พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี
.........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
.........เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐