............สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
...........พลเอก ธีรชัย  นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์นำสิ่งของพระราชทาน ไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
.......... จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดยะลา, และจังหวัดปัตตานี โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖
.......... ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐