......... ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
...........เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก
...........พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่
.......... จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) นำสิ่งของ ข้าวสาร
.......... อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย และคนชรา ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกคราม
.......... ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐