............พลอากาศเอก สุรศักดิ์  ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการ
................และการสนับสนุนด้านยุทธการและการฝึกฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามและหน่วยในระบบป้องกันภัยทางอากาศ
............... ณ สถานีรายงานหาดใหญ่ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
............... ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐