................. ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วม
....
............บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
..
..............ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล
..
. ............จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับภาคประชาชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มไปมอบให้กับ
..
............. ผู้ประสบอุทกภัย คนพิการ และคนชรา ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านจงเก ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน
..
. ............จังหวัดพัทลุง เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐