........................... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ
..............และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
............ .มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐