.......... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)
...............และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.............. ณ วัดโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐