................... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ ๑๐๐ วัน)
..............และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
............. พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย ข้าราชการกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์
............. อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐