................ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
...... ......อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
............ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐