.................... นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
......
..... .กองบิน ๕๖ รับสิ่งของบริจาค เพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากผู้แทน กลุ่มสภานักศึกษารามคำแหง สงขลา
............ ณ หน้ากองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐