...... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองบิน ๕๖ หัวหน้าส่วนราชการ
..............ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในจังหวัดสงขลา ร่วมส่งศพ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์  ปัถวี กลับไปบำเพ็ญกุศลที่
..............กรุงเทพมหานคร ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐