........ ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
.......... เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก
.......... พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่
.......... จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
.......... นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์  
.......... อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐