........ พลเรือเอก  ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
................โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑
................ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐