............. ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
............. เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก
............. พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่
............. จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับภาคประชาชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำสิ่งของ
............. ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านไร่, บ้านออก, บ้านตก และบ้านยาง ๕ ต้น
............. อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐