........ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย (แอโรบิค)
..........เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ,
......... ทหารกองประจำการ, ครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐