.... ....... ................ ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและ น้ำล้นตลิ่ง
.... .... เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
.... .... ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล จำนวน
.... .... ๑๐ นาย ร่วมกับภาคประชาชน และองค์กรเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ไปมอบให้กับ
.... .... ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนวงเวียนนอกไร่สะพานยาว ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง และตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัด
.... .... นครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐