....... .............. ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและ น้ำล้นตลิ่ง
.... ....เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์
.... ....ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน พร้อมกำลังพล จำนวน
.... ....๑๐ นาย ร่วมกับภาคประชาชน และองค์กรเอกชนในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มไปมอบให้กับ
.... ....ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๗๕ ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
.... ... เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐