.... ...... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้าจาก พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง
.... ...................ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง และผู้ติดตาม เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ 
.... ...................ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ณ หน้าอาคารกองบังคับการฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐