....... .............. ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและ
.... ..... . ....น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
.... ..... . ... นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖
.... ..... . ....สนับสนุนรถบรรทุก ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน กำลังพล จำนวน ๓๐ นาย เรือท้องแบน ขนาด ๘ ฟุต จำนวน ๔ ลำ
.... ..... .... .และน้ำดื่ม จำนวน ๗,๒๐๐ ขวดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลคลองรี ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
.... ..... . ....และ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๖๐