........ ... . .... ..พลอากาศตรี ณรงค์  มุขพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมา
.... ... . .... เก็บข้อมูลหน่วยของกองบิน ๕๖  โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ให้การต้อนรับ
.... ... . .... ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐