.... ... . พลอากาศโท สุทัศน์  แสงเดชะ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี
.... ... .. ... . ประจำปีงบประมาณ ๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... ... .. ... . ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐