.... .. ... . . นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖  ร่วมงานฉลองวันตรุษจีน ปี ๒๐๑๗ สถานกงสุลใหญ่
.... .. ..... . แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่
.... ... .. ... จังหวัดสงขลา เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐