.... . คุณเปรมฤดี ตึกสุอินทร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ นำสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖
.... ...... . ออกจำหน่ายจำหน่ายดอกป็อปปี้ วันที่ระลึกทหารผ่านศึกให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
.... . .... . ในพื้นที่รอบอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐