.... ..... . .. .... . พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ
.... . .. .เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อม ข้าราชการ,
.... . .. .ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ
.... . .. .ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐