..............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม
..... ประจำส่วนราชการกองบิน ๕๖ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐