..................นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ
......เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖  โดยมี
......นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  ให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖
..... เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐