..............พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
..โดยมี นาวาอากาศเอก กานต์  มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
..เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐