...............สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย
นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล โดยมี
นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐