.......นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และลงนามแสดงความอาลัย
........ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา
........ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐