.......กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมการสาธิต
...การฝึกสุนัขทหาร ของหมวดสุนัขทหาร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖
.. เมื่อ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐