.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ เป็นประธาน
...ซ้อมขับเรือท้องแบน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบ
...อุทกภัย ณ บ่อเก็บน้ำดิบกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐