............นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์  ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
.... พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
.... พรรษา ๘๕ พรรษา โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการ
.... กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐