...........นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ  รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม แม่ของแผ่นดิน
.... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
.... ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพลตรี ธานินทร์ สุวรรณคดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานเซ็นทรัล
.... เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่