.......พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้โดยมี นาวาอากาศเอก
... พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐