....นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมปั่นจักรยาน รอบกองบิน ๕๖ เพื่อออกกำลังกายสร้างเสริม
... สุขภาพให้กับข้าราชการ กองบิน ๕๖ โดยจะปั่นทุกวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
... ณ หน้าร้านค้ารวมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐