.......นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร และเสื้อผ้า จากตัวแทนคณะสะพานบุญ กลุ่มพลังอาสายามยาก จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคอีสาน ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐