.......นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธ์เรือง ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน
...... วันรพี ประจำปี ๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
...... กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระองค์ท่าน ณ ศาลจังหวัดสงขลา เมื่อ
...... ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐