.........นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ มอบให้
........ นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ  พันธุ์ศรี เสนาธิการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖  รับ
........ มอบน้ำดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร จากกลุ่ม เก้าอี้กลม Jazz Family Club และ บ.รักษาความปลอดภัย2499 เอสจี จำกัด
........ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐