.... ............. นาวาอากาศเอก พฤทธิ์ ตึกสุอินทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รับมอบกระเช้า คุณประภัสสร จันทร์สุวรรณ
.... ...........ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (Hansa JB Hotel hatyai) เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมคารวะ
.... .......... และอวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙